Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.11796/2731
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGonçalves, Daniela-
dc.contributor.authorCid Rodríguez, Antía-
dc.date.accessioned2019-01-11T10:54:47Z-
dc.date.available2019-01-11T10:54:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationGonçalves, D. & Cid Rodríguez, A. (2018). Competencias e formación continua dos orientadores e docentes de secundaria com respecto ao Síndrome de TEA. In X. Cid, S. Riveiro, M. Carrera, M. Castro, X. Rodríguez, A. Fernández-Sanmamed, … F. Candia (Coord.), Educacion Social e Escola. Unha análise da última década (2006-2016) (pp. 653-668). Ourense: CEESG, NEG. Disponível em http://educou.ziblec.com/files/investigacion/Publicacions%20recentes/Libro_educadores_sociales_1.pdfpt_PT
dc.identifier.isbn978-84-697-7024-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11796/2731-
dc.description.abstractO estudo que se presenta ten como obxectivo principal analizar o coñecemento, as competencias e o interese pola formación continua que teñen os orientadores e os docentes de secundaria preguntados con respecto ao Trastorno do Espectro Autista (TEA). Ademais disto, analizaranse os coñecementos e as necesidades formativas do profesorado e dos orientadores/as, para unha axeitada integración deste colectivo nas aulas. Aspecto no que podería actuarse con máis acerto, contando con Educadores/as Sociais nos centros de secundaria formando parte de equipas multidisciplinares e en colaboración co propio profesorado. Con este fin, fanse dous estudos, por unha parte, unha serie de entrevistas a orientadores en activo e por outra, pásase un cuestionario ad-hoc para docentes de secundaria, sen segregar en especialidades. Con estes dous instrumentos, explóranse os obxectivos do estudo con dúas mostras: por unha parte, 4 orientadores e por outra, 40 docentes de secundaria de diversos centros das cidades de Ourense e da Coruña. A análise dos datos realizouse co programa SPSS e usando metodoloxía de análise cualitativa. Os resultados obtidos amosan que os orientadores e a maioría dos docentes teñen certo descoñecemento, pero tamén interese en seguir formándose en xeral e sobre TEA en particular, e que precisan axuda, así mesmo como contar cun número maior de profesionais especializados no ámbito cando teñen un neno ou unha nena con TEA na súa aula ou no seu centro.pt_PT
dc.language.isospapt_PT
dc.publisherColexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG) Nova Escola Galega (NEG)pt_PT
dc.rightsopenAccesspt_PT
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pt_PT
dc.subjectTranstorno do Espectro Autista (TEA)pt_PT
dc.subjectEducadores sociaispt_PT
dc.titleCompetencias e formación continua dos orientadores e docentes de secundaria com respecto ao Síndrome de TEApt_PT
dc.title.alternativeA inclusión de persoas con síndrome de TEA: desafíos para os/as profesionais dentro e fóra dos centros educativospt_PT
dc.typebookPartpt_PT
degois.publication.firstPage653pt_PT
degois.publication.lastPage668pt_PT
degois.publication.locationOurensept_PT
degois.publication.titleEducacion Social e Escola. Unha análise da última década (2006-2016)pt_PT
dc.peerreviewedyespt_PT
Appears in Collections:Parte ou capítulo de livro

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Libro_educadores_sociales_1CompetenciasInclusio.pdf264.23 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.